ลงทะเบียน

คลิกเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเข้าค่าย Pre MWITS 2018

ลงทะเบียน

7-9 มกราคม 2561

Count Down to Pre MWITS 2018

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

- หมอน และผ้าห่ม
- ชุดนอนสำหรับ 2 คืน
- ผ้าเช็ดตัว
- ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
- ชุดนักเรียนสำหรับกิจกรรมวันแรก
- ชุดสุภาพสำหรับกิจกรรมวันที่สอง
- ชุดพละสำหรับกิจกรรมวันที่สาม
- รองเท้าผ้าใบใช้กิจกรรมทั้งสามวัน
- สมุด และเครื่องเขียน
- เงินค่าอาหารวันละ 3 มื้อ (เฉลี่ยอาหารจานละ 30 บาท)
- สายชาร์จโทรศัพท์
- หัวใจเต็มร้อย ที่พร้อมสำหรับการเข้าค่าย

การเดินทาง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

รถประจำทาง

ผ่านหน้าโรงเรียน: 124, 125, 515, 556
ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา: 84ก, 124, 163, 164, 125, 547, 556
รถประจำทางสาย 515 เป็นสายที่มีนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ใช้มากที่สุดหากขึ้นจากโรงเรียนปลายทางจะอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

รถราง

สามารถนั่งรถรางภายในวิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเดินทางต่อมายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้


ศาลายาลิงค์

Shuttle bus ไป-กลับ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล-สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตารางการเดินรถ

คณะกรรมการจัดกิจกรรมค่าย Pre MWITS 2018
Facebook: Pre-MWITS Camp
ออกแบบ: Porames #27/9
เขียนโปรแกรม: Porames #27/9, Plum #27/9, Riffy #25/9

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ฝ่ายกิจการนักเรียน 02-849-7119, 02-849-7111
เว็บไซต์โรงเรียน | Facebook | Youtube