C O U N T D O W N   T O
Pre-MWITS 2017
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
- ชุดนอนสำหรับ 1 คืน
- ผ้าเช็ดตัว
- ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
- ชุดนักเรียนสำหรับวันแรก
- ชุดพละสำหรับวันที่สอง
- รองเท้าพละสำหรับทั้งสองวัน
- สมุด เครื่องเขียน
- เงินค่าอาหาร (เฉลี่ยข้าวจานละ 30 บาท)
- สายชาร์จโทรศัพท์
- หมอนและผ้าห่ม (ถ้าหากน้องคนใดที่ไม่สะดวกนำมา สามารถแจ้งพี่ๆได้ผ่านทางเพจ facebook)
- หัวใจเต็มร้อย!
การเดินทาง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
365 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
รถประจำทาง
ผ่านหน้าโรงเรียน: 124, 125, 515, 556
ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา: 84ก, 124, 163, 164, 125, 547, 556
รถประจำทางสาย 515 เป็นสายที่มีนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ใช้มากที่สุด
หากขึ้นจากโรงเรียนปลายทางจะอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รถราง
สามารถนั่งรถรางภายในวิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเดินทางต่อมายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้
ศาลายาลิงค์
Shuttle bus ไป-กลับ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล-สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า